Zamieszkaj w Ząbkach!

2021-02-02

Szukasz usług architekta lub projektanta wnętrz? Zobacz nasze projekty domów w Ząbkach

Ząbki kiedyś

Przedwojenny projekt Ząbek zakładał osiedle domów jednorodzinnych skąpanych w zieleni, zapewniając w ten sposób komfort obcowania z naturą jego mieszkańcom. Ów idea pojawiła się na początku XX wieku w Anglii, została przyniesiona także do Polski. Najbliższym Warszawie jej przykładem jest miasto Ząbki. Omawiany projekt powstał w 1912 roku, jego autorem zaś jest architekt Tadeusz Tołwiński.

Połączenie zieleni z urbanistyką

Projekt w Ząbkach posiadał bardzo misterną kompozycję architektoniczno-urbanistyczną. Wyznacznikami jej była oś północ-południe, w swym zamyśle prostopadła do torów dzisiejszej Kolei Mazowieckiej, natomiast centralnym punktem plac. Owe wnętrze urbanistyczne miało nawiązywać do historycznego wzorca rynku miejskiego, stając się centrum usługowym Ząbek. Na południowym zamknięciu osi przewidziano szkołę oraz kościół, z drugiej strony, czyli przy torach, półokrągły plac,  z którego miały się rozchodzić się ulice, penetrując Ząbki promieniście. Projekt nigdy nie został dokończony, jednak jego fragmenty są czytelne w sylwecie miasteczka, poprawiając komfort życia w nim.

Ząbki dzisiaj

Dzisiejsze Ząbki rozwijają się prężnie jako część aglomeracji warszawskiej. Są połączone ze stolicą Koleją Mazowiecką, przez co, bliżej stąd do centrum Warszawy niż np. z Ursusa. Na zamieszkanie w Ząbkach decyduje się wiele osób pracujących w stolicy i szukających spokoju jednocześnie.

Ząbki- idealne miejsce na dom

Samo miasto jak i jego okolice oferują mnóstwo działek budowlanych. Możemy zdecydować się na budowę domu w ramach rozrastającej się działki miasta, jak i w istniejących jej ramach. Na terenach miasta-ogrodu są jeszcze działki budowlane, jednak musimy się liczyć z wysokimi cenami.

Ząbki- idealne miejsce na kupno mieszkania

W raz z rozwojem miasteczka nastąpił rozwój małych i średnich inwestycji deweloperskich. Na południe od torów kolejowych mamy duży wybór mieszkań. Budownictwo jest dość kameralne- na ogół niewysokie. Budynki mieszkalne mają wysokość parteru i czterech pięter. Często skupione są wokół skąpanych w zieleni dziedzińcach, na których znajdują się także place zabaw. Na parterze zaprojektowano punkty usługowe, zazwyczaj niewielkie sklepy.

Przejżyj inne projekty naszych architektów w Warszawie