Ząbki – miasto ogród

Szukasz usług architekta lub projektanta wnętrz? Przejdź do naszej oferty dla Ząbek

Miasto-ogród w swojej idei miało skąpać budynki mieszkalne jednorodzinne w zieleni, zapewniając w ten sposób komfort obcowania z naturą jego mieszkańcom. Ów idea pojawiła się na początku XX wieku w Anglii, została przyniesiona także do Polski. Najbliższym Warszawie jej przykładem jest miasto Ząbki. Omawiany projekt powstał w 1912 roku, jego autorem zaś jest architekt Tadeusz Tołwiński.

Połączenie zieleni z urbanistyką

Projekt w Ząbkach posiadał bardzo misterną kompozycję architektoniczno-urbanistyczną. Wyznacznikami jej była oś północ-południe, w swym zamyśle prostopadła do torów dzisiejszej Kolei Mazowieckiej, natomiast centralnym punktem plac. Owe wnętrze urbanistyczne miało nawiązywać do historycznego wzorca rynku miejskiego, stając się centrum usługowym Ząbek. Na południowym zamknięciu osi przewidziano szkołę oraz kościół, z drugiej strony, czyli przy torach, półokrągły plac,  z którego miały się rozchodzić się ulice, penetrując Ząbki promieniście.

Bogactwo usług

Architekt Tołwiński wzdłuż alei spacerowej, ozdobionej podwójnym szpalerem drzew, zaprojektował część rozrywkowo-usługową. Na jej program użytkowy składały się min: kasyno, sala koncertowo-teatralna, kino, biblioteka czy sala bilardowa. Biorąc pod uwagę rozmiar projektowanych Ząbek był to z pewnością plan wielce ambitny.

Ząbki – urbanistyka czerpiąca ze wzorców klasycznych

Projekt urbanistyczny architekta Tołwińskiego przewidywał staranie zaprojektowane wnętrza, aleje, szpalery drzew. Od strony architektonicznej teren ten miały wypełnić wille. Według pierwotnych założeń Ząbki miały być modelowym miasteczkiem na obrzeżach warszawskiej metropolii. Zamieszkiwały je wybitne postacie ówczesnej Polski, np.: pisarka Magdalena Samozwaniec, czy generał Kazimierz Sosnkowski.

Ząbki – zaprzepaszczona szansa

Koncepcja miasta-ogrodu rozwijała się także w czasie II Rzeczpospolitej. Niestety w czasie komunizmu teren został bezmyślnie rozparcelowany, pierwotna koncepcja wyróżniająca Ząbki na tle reszty Polski została rozmyta, niedokończona. Nawet w wersji niedokończonej, idea Ząbek jest cennym zabytkiem architektoniczno-urbanistycznym. Można doszukiwać się kontynuacji tej myśli w Osiedlu Wilno.

Sprawdź ofertę naszych architektów i projektantów wnętrz dla Warszawy - Ząbek